bw_01

TRE® jest określane także jako drżenia neurogeniczne, ponieważ są tak dobrane by wprowadzić ciało w drżenia. Jedna część naszego mózgu (mózg gadzi), ma właściwości mimowolnego drżenia i ich doświadczenia w sytuacjach lęku, szoku lub traumy, jak również w innych sytuacjach intensywnego stresu. Wprowadzając ciało w stan drżenia umożliwiamy mu rozładowanie energii uwięzionej w ciele, która w sytuacji przeciążenia lub traumy może się zgromadzić. W wyniku silnego stresu ciało wchodzi stan reakcji walki lub ucieczki poprzez napięcie mięśni i mobilizację do działania. Kiedy jest niemożliwa ucieczka, ani walka wtedy wchodzimy w stan zamrożenia energii w ciele. Kiedy traumatyczne wydarzenie mija, ciało poprzez mimowolne drżenia neurogeniczne powoli powraca do równowagi. Drżenie jest u człowieka wrodzoną reakcją centralnego układu nerwowego, genetycznie w nim zakodowaną jako naturalny mechanizm uwalniania głębokich napięć w mięśniach. Drżenia w skuteczny sposób wspierają metody psychoterapeutyczne, wzbogacają proces terapeutyczny poprzez nawiązanie dialogu z pacjentem w oparciu o materiał wnoszony poprzez TRE®.

TRE® poprzez drżenia przywracają ciało do równowagi – wszystkie układy (neurologiczny, biochemiczny, anatomiczny) pracują w harmonii. Drżenia spełniają rolę regulatora nadmiernego stanu pobudzenia w centralnym układzie nerwowym, powstałego jako instynktowna reakcja walki/ucieczki lub zamrożenia w stresie lub traumie. Działanie to polega na wytworzeniu wibracji w postaci kurczenia i rozkurczania mięśni i tkanki powięziowej, która uwalnia wytworzoną w czasie stresu lub traumy energię zatrzymaną w mięśniach i tkance łącznej. Drżenie jest wrodzoną odpowiedzią ciała gdy jest nadmiernie pobudzone stresem lub traumą. Niestety często jest postrzegane jako oznaka słabości, która jest tłumiona,  czego skutkiem jest chronicznie napięte i zestresowane ciało. Drżenia uwalniają traumatyczne doświadczenie w taki sam sposób jak ono powstało, inicjując poprzez pień mózgu rozładowanie fizycznego napięcia związanego z tym wydarzeniem (mięśni, które zginają ciało w postawie obronnej) zanim się one rozprzestrzenią pulsując w innych częściach. Drżenia zmniejszają napięcia wszystkich tkanek co pogłębia kontakt z ciałem. TRE®wywołują drżenia mięśni głęboko położonych w ciele, wibrujących w takim tempie i częstotliwości aby zintegrować te doświadczenia i uwolnić wzorce napięciowe. Zdrowie jest przywracane na wszystkich poziomach równocześnie, w efekcie także na poziomie emocjonalnym i psychicznym.